Grethe Mary Kristensen

Betingelser

Henvendelse og datasikkerhed. Enhver henvendelse til en klinisk psykolog anses af Datatilsynet for at være en personfølsom oplysning. Det sikreste er at henvende dig til mig på telefonen og efterlade en besked. At sende en mail er som at sende et åbent postkort. Men hvis du har brug for at henvende dig skriftligt af den ene eller anden grund er siden her sikret med SSL. Svarformularen er koblet til en krypteret mail. Vær opmærksom på om dit eget mailudbyder opfylder persondataforordningen af hensyn til dine persondata. Hvis din mailadresse er en .com adresse er du ikke sikret fortrolighed. Send aldrig CPR-nr i en almindelig mail. Mange apps kræver adgang til sms’er. Jeg benytter programmet Signal på min telefon for at kryptere sms. Jeg anbefaler at du installerer app’en på din telefon også. Dette er en forudsætning for at krypteringen fungerer. CPR-numre bør kun meddeles via telefonkontakt.

Journalpligt: Jeg er forpligtet til at føre journal og opbevare oplysninger om dig i mindst 5 år. Det sker via en webbaseret løsning hos et firma som jeg har en databehandleraftale med.

Jeg har tavshedspligt i forhold til dine persondata og det du fortæller under samtalerne. Oplysninger videregives som udgangspunkt kun med dit samtykke. I særligt tilfælde kan jeg få brug for at videregive oplysninger til andre uden samtykke. Det kan være andre sundhedspersoner som egen læge. Det vil dog så vidt muligt ske i dialog med dig. Jeg kan have brug for at videregive oplysninger til samarbejdspartnere til brug for afregning, hvis andre betaler for samtalerne. Her dog kun navn og cpr-nummer. Hvis kommuner eller andre instanser anmoder om erklæringer indhenter de samtykke fra dig. Jeg fraråder altid at man udleverer journaloplysninger til andre instanser. F. eks. Kommuner og forsikringsselskaber. Disse må kun indhente de oplysninger de har brug for til deres sagsbehandling og en journal indeholder oftest indhold der går ud over dette. I tilfælde af manglende betaling sendes udestående til inkasso.

Jeg har oplysningspligt i særlige situationer. Hvis der er fare for skade på dig selv, på andre eller rigets sikkerhed. Eller vis jeg har mistanke om at et barns trivsel er i alvorlig fare.

Hvis en sundhedsperson under udførelse af sin virksomhed forvolder skade eller gør noget som kunne have forvoldt skade udenat have det til hensigt, kalder man det for en utilsigtet hændelse. Dette kan meldes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Både du som kundeher, dine pårørende eller andre sundhedspersoner kan indrapportere disse. Oplysningerne bruges til læring og gennemgang af procedurer m.m.. Det kan gøres her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser

Covid -19 og hygiejne

  • Mød endelig ikke op i klinikken hvis du ikke føler dig rask.
  • Følg sundhedsstyrelsens retningslinier: Hold afstand, sprit eller vask hænder, host i klæde,
  • Vores venteværelse er ikke så stort, hvorfor det kan være svært at holde afstand der. Mød evt. op så tæt på dit aftaletidspunkt som muligt, eller vent nedenfor indtil det er tid.
  • Fra 29.10.2020 bæres der mundbind eller visir i klinikken.