Grethe Mary Kristensen

Betingelser

Henvendelse og datasikkerhed. Enhver henvendelse til en klinisk psykolog anses af Datatilsynet for at være en personfølsom oplysning. At sende en mail er som at sende et åbent postkort. Det sikreste er at henvende dig til mig på telefonen og efterlade en besked. Men hvis du har brug for at henvende dig skriftligt af den ene eller anden grund er siden her sikret med SSL. Svarformularen er koblet til en krypteret mail. Vær opmærksom på om dit eget mailudbyder opfylder persondataforordningen af hensyn til dine persondata. Hvis din mailadresse er en .com adresse er du ikke sikret fortrolighed. Jeg svarer med et link til en mail og et hint til en kode du kan bruge for at åbne beskeden i protonmail. Du kan så svare mig tilbage krypteret heri. Send aldrig CPR-nr i en almindelig mail. Mange apps kræver adgang til sms’er. Jeg benytter programmet Signal på min telefon for at kryptere sms. Jeg anbefaler at du installerer app’en på din telefon også. Dette er en forudsætning for at krypteringen fungerer. Når du får brug for at sende mig dit cprnr. så jeg kan hente din henvisning, kan det gøres via begge løsninger.

Journalpligt: Jeg er forpligtet til at føre journal og opbevare oplysninger om dig i mindst 5 år. Det sker via en databehandler jeg har aftale med.

Jeg har tavshedspligt i forhold til dine persondata og det du fortæller under samtalerne. Oplysninger videregives som udgangspunkt kun med dit samtykke. I særligt tilfælde kan jeg få brug for at videregive oplysninger til andre uden samtykke. Det kan være andre sundhedspersoner som egen læge. Det vil dog så vidt muligt ske i dialog med dig. Jeg kan have brug for at videregive oplysninger til samarbejdspartnere til brug for afregning, hvis andre betaler for samtalerne. Her dog kun navn og cpr-nummer. Hvis kommuner eller andre instanser anmoder om erklæringer indhenter de samtykke fra dig. Jeg videregiver kun journaloplysninger direkte til dig. Jeg fraråder altid at man udleverer journaloplysninger til andre instanser. F. eks. Kommuner og forsikringsselskaber. Disse må kun indhente de oplysninger de har brug for til deres sagsbehandling og en journal indeholder oftest indhold der går ud over dette. I tilfælde af manglende betaling sendes udestående til inkasso.

Jeg har oplysningspligt i særlige situationer. Hvis der er fare for skade på dig selv, på andre eller rigets sikkerhed. Eller vis jeg har mistanke om at et barns trivsel er i alvorlig fare.