Grethe Mary Kristensen

Psykoterapi

  • Eksistentielle problemstillinger
  • Sorg, krise og belastningsreaktioner
  • Reaktioner på traumatiske hændelser
  • Voksnes reaktioner på seksuelle overgreb sket i barndommen
  • Angst – herunder panik, agorafobi, social angst, sygdomsangst, generaliseret angst samt OCD
  • Depression

Jeg bestræber mig på at tilpasse mine behandlingsmetoder til den person jeg fornemmer du er, den konkrete problemstilling du fremfører samt de livsomstændigheder du befinder dig i.

Jeg arbejder primært ud fra en kognitiv referenceramme med elementer af Mindfulness og ACT samt EMDR

Under sygesikringen