Grethe Mary Kristensen

Psykoterapi

 • Eksistentielle problemstillinger.
 • Sorg, krise og belastningsreaktioner.
 • Depression.
 • Reaktioner på traumatiske hændelser.
 • Voksnes reaktioner på seksuelle overgreb sket i barndommen.
 • Angst herunder panik og agorafobi, social angst, sygdomsangst samt OCD
 • Spiseforstyrrelser.
 • Personlighedsforstyrrelse, særligt borderline og ængsteligt evasive.
 • Vredeshåndtering.

Jeg bestræber mig på at tilpasse behandlingsmetoder til den person jeg fornemmer du er, den konkrete problemstilling  du fremfører og til de livsomstændigheder du befinder dig i.

 • Psykodynamisk psykoterapi.
 • Kognitiv terapi.
 • Dialektisk Adfærdsterapi. Problemløsning og færdighedstræning individuelt.
 • Kropsterapi.
 • EMDR.

Jeg tilbyder supervision med henblik på autorisation for psykologer.

Jeg Tilbyder supervision til institutioner særligt m.h.p. psykiske lidelser.

Jeg tilbyder Defusing og debriefing i forbindelse med voldsomme hændelser.

Under sygesikringen

Psykoterapi