Grethe Mary Kristensen

Om mig

  • Født 1964.
  • Cand psych 2003 fra Københavns Universitet.
  • Autoriseret januar 2007.
  • Grunduddannelse i EMDR 2008.
  • Kognitive Behandlingsformer-2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2012.

Jeg har arbejdet som klinisk psykolog i voksenpsykiatri fra 2003-2013 dels i distriktspsykiatri og dels i sengepsykiatri. Her har jeg erfaring med psykologisk undersøgelser, psykiatrisk udredning, assessment, individuel psykoterapi, undervisning, supervision af tværfagligt personale samt psykologkolleger. Endvidere har jeg forestået debriefing ved voldsomme hændelser. Jeg har arbejdet med privat praksis siden 2012. Jeg arbejder løbende med at opdatere min viden ved efteruddannelse, selvudvikling, og vejledning af mit arbejde.

Medlem af Dansk Psykologforening og omfattet af de etiske principper for nordiske psykologer.

Har overenskomst med sygesikringen, så du kan få hjælp af mig med henvisning fra din læge.