Grethe Mary Kristensen

Udredning

Jeg tilbyder udredning i forhold til psykopatologiske problemstillinger. Jeg tilbyder psykologisk undersøgelse af  intellektuelle og kognitive vanskeligheder samt ressourcer. Jeg kan tilbyde bredere personlighedspsykologiske undersøgelser af både kognitive og personlighedsmæssige vanskeligheder og ressourcer. Jeg gennemfører kortere udredningsforløb med henblik på udredning for personlighedsforstyrrelse.

Forløbet er ofte sådan at f. eks. en kommune eller et forsikringsselskab ønsker at finde ud af hvordan en persons ressourcer og funktionsniveau er på et givent tidspunkt. En undersøgelse skal helst gennemføres på et tidspunkt, hvor der ikke er særlige forhold der belaster dig men på et tidspunkt hvor du er i rimelig balance.

Først bliver man indkaldt til en samtale,  hvor vi gennemfører et interview for at kortlægge dine problemer og ressourcer som du eventuelt kender dem nu, samt din baggrund og livshistorie.

Derefter kommer man til en ny aftale, hvor man gennemfører et nærmere fastsat antal psykologiske prøver. Det kan tage op til to til tre timer med pauser.

Derefter udfører jeg en opgørelse af prøverne og skriver en rapport over resultaterne. Du bliver indkaldt til endnu en samtale hvor jeg fortæller dig om hvad prøverne viser og vi sammenholder det med dine oplevelser. Jeg færdiggør rapporten som bliver sendt til dig og til den som har bedt om undersøgelsen.