Grethe Mary Kristensen

Teoretisk grundlag

Jeg bestræber mig på at arbejde helhedsorienteret.  Mit udgangspunkt er psykodynamisk. Senere er der tilkommet kognitive adfærdsterapi. Jeg tilstræber så vidt muligt at tilpasse behandlingsmetoder til den konkrete problemstilling en person fremfører og til den særlige person som jeg har foran mig herunder de livsomstændigheder man befinder sig i.